Vision

Sandsborgs värdeord är: TRYGGHET, LÄRANDE och UTVECKLING.

Målet är att Sandsborgs Montessoriförskola ska fortsätta utveckla sin verksamhet för att i framtiden leva upp till ryktet som Sveriges bästa förskola.

Sandsborg ska vara varje barns bästa förskola varje dag.

 

Grundpelare

Vår förskola drivs som ett föräldrakooperativ helt utan vinstintresse. 

Förskolan styrs av skollagen (kapitel åtta gäller förskolan) och läroplanen (Lpfö18). Sedan januari 2020 är barnkonventionen en del av svensk lag och dess principer ligger till grund många av förordningarna i läroplanen.

Vår pedagogiska inriktning är Montessoripedagogik. Vi strävar efter att utvecklas och arbetar med ett systematiskt kvalitetsarbete på olika nivåer genom analys, reflektion och utvärdering.

 

Sandsborg – en kort beskrivning

 

Sandsborg ligger vackert och centralt beläget i Sigtuna stad på en stor naturtomt. Lokalerna är ljusa, luftiga och inredda med möbler i barnstorlek.

Förskolan startades 1994 och drivs som ett föräldrakooperativ och ekonomisk förening helt utan vinstintresse. Det finns två avdelningar på Sandsborg – Ekorren och Räven.

På förskolan arbetar människor från olika yrkeskategorier som kompletterar varandra. Förskollärare, Montessorilärare, Montessori-assistenter, barnskötare och rektor arbetar tillsammans i en positiv och utvecklande atmosfär.

 

Förmiddagarna ägnas vanligen åt Montessoripass och skapande verksamhet där utveckling och lärande står i centrum. Under Montessoripasset får barnen själva välja aktiviteter utifrån sina intressen och får både utlopp för sin fantasi och svar på många nyfikna frågor. Sandsborg erbjuder en vacker och stimulerande miljö som är utforskarvänlig och lätt att orientera sig i då var sak har sin bestämda plats i rummet. Miljön är helt anpassad efter barnens storlek vilket skapar trygghet och självständighet.

Tiden efter lunch ägnas vanligtvis åt utevistelse med fri lek, rörelselekar och naturstudier. De yngre barnen har sovvila anpassad efter varje barns eget behov.

En dag i veckan går de äldre barnen på utflykt för att utforska närmiljön och besöker bland annat den närliggande skogen eller lekplatsen. Under utflyktsdagarna äter vi medhavt mellanmål ute.

Utomhusverksamheten är av största betydelse för varje barns välbefinnande och vi är ute under flera tillfällen varje dag. Vi har ett stort intresse för kost och hälsa och arbetar för att erbjuda såväl barn som pedagoger hälsosam och god mat.

Våra goda luncher kommer från R&R Matproduktion (http://www.matproduktion.se) som är KRAV-certifierade och erbjuder ekologisk och närproducerade råvaror utan smaktillsatser. På deras hemsida hittar ni  även veckans menyer.