Sandsborgs Montessoriförskola

För dig som förälder

Föräldrakooperativ

Montessoriförskolan Sandsborg är ett föräldrakooperativ. Medlemmarna i kooperativet är föräldrar till de barn som går i förskolan. Förskolan styrs av en styrelse vars ordförande och ledamöter väljs av föreningsstämman. Styrelsen består av 7-8 medlemmar samt förskolechef/personalrepresentant.

Förskolan har också arbetsgrupper i vilka alla familjer ingår. Styrelsen och arbetsgrupperna ansvarar tillsammans för drift och skötsel av förskolan.

Arbetsgrupperna varierar utefter behov men är t.ex. fastighetsgrupp, personalgrupp, ekonomigrupp, jourgrupp, marknadsgrupp eller IT-grupp. Varje grupp leds av en ansvarig/sammankallande.

Vad förväntas av dig som förälder

Montessoriförskolan Sandsborg är ett föräldrakooperativ och förskolans existens bygger på föräldrainsatser på alla nivåer. Det handlar framför allt om engagemang i den praktiska skötseln av verksamheten och att barnets behov är ställt i centrum.

Det betyder att alla föräldrar är delaktiga i drift och skötsel av förskolan. I praktiken innebär det att delta vid städdagar, föräldramöten, föreningsstämma och familjedagar. Dessutom ingår att minst en familjerepresentant närvarar och aktivt deltar i en arbetsgrupp som driver frågor och utför arbete inom sitt område.

Ansök om plats

Om du vill ställa ditt barn i kö till Montessoriförskolan Sandsborg kan du göra en ansökan på Sigtunas hemsida. Klicka på knappen nedan för att komma till ansökningssidan.

Aktiviteter

En gång per termin träffas alla föräldrar för städdagar inom- och utomhus. De olika arbetsgrupperna träffas vid behov och styrelsen sammanträder löpande.

Förutom de praktiska sysslorna har vi också uppskattade aktiviteter som till exempel sommarfest och grillkväll. Genom att delta bygger vi upp viktiga och värdefulla kontakter kring barnen.