Hjälp mig att hjälpa mig själv

Välkommen till Montessoriförskolan Sandsborg!

Montessoriförskolan Sandsborg

Ett föräldrakooperativ i Sigtuna

Om Sandsborg

Vår målsättning är att skapa en miljö med trygga och harmoniska barn och att barnen, med montessoripedagogikens hjälp, ska få utvecklas socialt, känslomässigt och intellektuellt utifrån sina egna förutsättningar. Läs mer…

För dig som förälder

Montessoriförskolan Sandsborg är ett föräldrakooperativ. Medlemmarna i kooperativet är föräldrar till de barn som går i förskolan. Förskolan styrs av en styrelse vars ordförande och ledamöter väljs av föreningsstämman. Läs mer…

Om Montessori

Vill du veta mer om montessori och montessoripedagogiken? Läs mer…