Montessoripedagogikens grundtankar

Vi tror på montessoripedagogiken därför att den sätter barnet i centrum och att vår mångsidiga verksamhet skapar möjligheter för varje barn att utvecklas och hitta sina intressen, att koncentrationen är en viktig nyckel till vårt allmänna välbefinnande.

Maria Montessori upptäckte tidigt att barn var nyfikna, ville upptäcka och var ivriga på att få prova och lära sig nya saker. Det är något vi uppmuntrar och stöttar på Sandsborg, barnets inneboende nyfikenhet, lust att lära och möjligheten att få vara självständig.

Vi ser barn som kompetenta som både kan och vill! För att bäst lära och utvecklas erbjuder vi en miljö som är trygg, lugn och harmonisk med aktiviteter som känns meningsfulla för barnet. Här får barnet vara nyfiket, lära och upptäcka och känna arbetsglädje och stolthet över vad denne ägnar sin tid åt.

 

Vill du veta mer om montessori och montessoripedagogiken?

Sandsborg är medlemmar i Svenska Montessoriförbundet. Läs mer på deras hemsida.