Kontakt

Sandsborgs Montessoriförskola

Drottning Kristinas väg 4
193 35 Sigtuna

Välkomna att kontakts oss om ni är intresserade av att besöka vår förskola inför ert förskoleval.

forskolechef@sandsborg.com 

Köanmälan

Vid önskemål om plats görs ansökan på kommunens hemsida:

https://www.sigtuna.se/utbildning-och-barnomsorg/forskola-och-barnomsorg/ansok-om-eller-sag-upp-plats.html#h-Ansokomplatsiforskola 

Ge oss gärna feedback! 

Om vår verksamhet mot förmodan inte motsvarar dina förväntningar, och Du har synpunkter eller klagomål, ska Du alltid i första steget kontakta rektor. Dina synpunkter är viktiga för vårt fortsatta förbättringsarbete. 

Vi arbetar ständigt med att utveckla verksamheten på Sandsborgs Montessoriförskola. 

Frågor om föräldrakooperativet 

För frågor kring föräldrakooperativet är du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

styrelsen@sandsborg.com